leaves
Żel zwalczający pchły HAPPS

Żel zwalczający pchły HAPPS

10,00 

Żel zwalczający pchły firmy HAPPS. Szybkie i skuteczne działanie już 5 minut po zastosowaniu. Zapewnia ochronę aż do 2 tygodni. Nie wywołuje szkodliwych reakcji dla pupila.

17 w magazynie

SKU: 5904517044593
Waga 0,190 kg
Wymiary 16,5 × 7 × 3,5 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

ŻEL ZWALCZAJĄCY PCHŁY

 

Nowoczesny, wieloskładnikowy żel myjący do zwalczania pcheł i ich larw.

W calu uzyskania długotrwałego efektu zabezpieczenia przed inwazją pasożytów, zaleca się stosowanie żelu w połączeniu z innymi produktami, takimi jak HAPPS obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psów czy aerozol HAPPS na pchły i kleszcze.

Szybko i skutecznie likwiduje pasożyty w miejscu ich bytowania, w otoczeniu zwierząt domowych i ludzi. Może być stosowany m.in. do mycia legowisk, bud, kojców, derek, itd. Preparat jest skuteczny już po 5 minutach od zastosowania, a jego przeciwpchelne działanie utrzymuje się aż do 2 tygodni od zabiegu.

 

Sposób użycia: Na zwilżone wcześniej letnią wodą miejsca nanieść niewielką ilość żelu i rozprowadzać aż do uzyskania piany. Następnie dokładnie spłukać. W razie potrzeby powtórzyć zabieg.

 

Środki ostrożności:

Nie stosować na skórę i sierść zwierząt.

Podczas stosowania chronić oczy, uszy i pysk zwierzęcia przed dostaniem się preparatu.

Uwaga H319 Działa drażniąco na oczy. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie dopuścić do kontaktu kotów z preparatem i powierzchniami nim traktowanymi przez co najmniej 2 tygodnie od zabiegu.

 

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W przypadku ewentualnej reakcji alergicznej skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

 

Substancje czynne: permetryna 0,2g/100g; butotlenek piperonylu 0,4g/100g; geraniol 0,005g/100g.

Zawiera alkohole, C12-C14, etoksylowane, siarczany, sole sodowe, dodecylo(2-hydroksy-3-sulfonatopropylo)dimetyloammonium, pochodne 3-amino-N-(karboksymetylo)-N,N-dimetylo-acylowe (z kwasów tłuszczowych oleju kokosowego) 1-propanominowe, wodorotlenki, sole wewnętrzne.

 

Przechowywać z dala od żywności.

Przed zastosowaniem produktu należy przeczyta etykietę.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7545/18.

Waga 0,190 kg
Wymiary 16,5 × 7 × 3,5 cm
Wokas