leaves
Woreczek na mole BROS

Woreczek na mole BROS

10,50 

Woreczek na mole o zapachu lawendy firmy BROS. Skutecznie zwalcza mole. Działa do 6 miesięcy.

12 w magazynie

SKU: 5904517084186
Waga 0,050 kg
Wymiary 10 × 17 × 5 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

WORECZEK NA MOLE

 

Woreczek z suszem bawełnianym nasączonym substancją aktywną, skutecznie zwalcza mole odzieżowe: osobniki dorosłe, larwy i jaja. Chroni ubrania z wełny i włókien mieszanych oraz wypełnia chronione wnętrze przyjemnym aromatem. Zabezpiecza szafę o pojemności 1m3 aż do 6 miesięcy.

 

Sposób użycia: Wyjąć woreczek z opakowania i umieścić w szafie, szufladzie lub garderobie. Woreczek zwalcza mole już po 4h od ich zastosowania.

 

Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H319 Działa drażniąco na oczy. H371 Może powodować uszkodzenie narządów (układ nerwowy). H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych. EUH208 Zawiera cytronellol, (R)-karwon, isohexenyl tetrahydrobrnzaldehyde. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Po użyciu produktu umyć ręce, unikać kontaktu z oczami i skórą.

 

Pierwsza pomoc:  Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w suchym, chłodnym miejscu, z dala od żywności i pasz.

 

Substancja czynna: metoflutryna 20mg/woreczek (2g/100g), geraniol 10mg/woreczek (1g/100g). zawiera geraniol, cyneol, linalol, octan 4-tert-butylocykloheksylu, kumarynę. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7654/19

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,050 kg
Wymiary 10 × 17 × 5 cm
Wokas