leaves
Venit na muchy BROS

Venit na muchy BROS

Od: 22,00 

Venit na muchy firmy BROS. Skutecznie zwalcza owady a 1ml produktu wystarcza na około 1cm3. Preparat dzięki gotowości do użycia jest prosty i wygodny w obsłudze. Działa do 8 tygodni, zapewniając długotrwałą ochronę.

Wyczyść
SKU: Brak danych
Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

VENITIII NA MUCHY

 

Skutecznie zwalcza muchy w pomieszczeniach. Ma postać gotowego do użycia płynu do malowania ram okiennych i parapetów oraz innych nasłonecznionych powierzchni. Zestaw substancji wabiących zapewnia wysoką atrakcyjność preparatu, a bogata w cukry pożywka gwarantuje duże spożycie trutki. Pierwsze efekty działania widoczne są już po 15min. od aplikacji, a pełna skuteczność występuje po 1h. Stosowany zgodnie z zaleceniami pozostaje skuteczny aż do 6 – 8 tygodni. Preparat działa najlepiej gdy jest wilgotny. Dlatego po kilku dniach od zastosowania zaleca się delikatne zwilżenie zabezpieczonej powierzchni rozpyloną wodą, nie dopuszczając do jej ściekania i zmycia preparatu.

 

Sposób użycia, ilość preparatu 100ml:

-powierzchnia do pomalowania: ramy okienne, parapety, okolice okien i drzwi oraz inne nasłonecznione powierzchnie

-powierzchnia do pomalowania: w pomieszczeniach inwentarskich zaleca się, aby dodatkowo na nasłonecznionych fragmentach ścian i sufitów namalować min. 20 pasków ok. 10×30 cm na każde 40m2 pomieszczenia

 

Uwagi:

– wstrząsnąć przed użyciem

– nie malować miejsc o dużej nasiąkliwości, silnie zabrudzonych i świeżo wapnowanych, ponieważ aktywność preparatu zmniejszy się!

– nie malować powierzchni metalowych i szklanych, z których preparat będzie ściekał!

– ilość malowanych pasów należy dostosować do kubatury pomieszczenia i inwazji zwalczanych organizmów

– gdy brakuje powierzchni możliwej do pomalowania lub niepożądane jest niewielkie odbarwienie, można pomalować długie i wąskie kawałki sklejki lub folii i rozwiesić pod sufitem

– 100 ml produktu wystarcza na pomalowanie ok. 1,5 m2powierzchni

 

Pierwsza pomoc:

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

 

Środki ostrożności:

Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera Z-(9)-trikozen. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Po zakończeniu pracy z preparatem umyć ręce wodą i mydłem.

 

Substancje czynne:

dinotefuran 0,5% (0,5 g/100 g), geraniol 0,0005% (0,0005g/100g).

Zawiera 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-on i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu. Zawiera trikozen – feromon wabiący muchy oraz benzoesan denatonium – zniechęcający do przypadkowego spożycia.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

 

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Wokas