leaves
Spray na owady biegające EXPEL

Spray na owady biegające EXPEL

22,50 

Spray na owady biegające firmy BROS. Dzięki odpowiednio dobranemu składowi produkt ma długotrwałe działanie oraz zapewnia szybki efekt. Preparat gotowy do użycia. Działa na karaluchy, mrówki oraz rybiki cukrowe.

10 w magazynie

SKU: 5904517249011
Waga 0,350 kg
Wymiary 24 × 6 × 6 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

SPRAY NA OWADY BIEGAJĄCE

prusaki•karaluchy•pluskwy•mrówki

 

Aerozol skutecznie zwalcza owady biegające: karaluchy, prusaki, mrówki, pluskwy, pchły, rybiki cukrowe itp. Dołączona do produktu przedłużająca rurka umożliwia aplikację preparatu nawet w trudno dostępnych miejscach, takich jak szczeliny czy powierzchnie pod meblami.

 

Sposób użycia:

Zamknąć drzwi i okna. Przed użyciem wstrząsnąć. Oprysk rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Z odległości ok. 30cm spryskać miejsca występowania owadów (listwy podłogowe, miejsca za kuchenką, pod zlewem itd.). Nie stosować na powierzchniach silnie zabrudzonych, bardzo chłonnych lub porowatych. Po skończonym zabiegu pozostawić pomieszczenie zamknięte przez ok. 15 minut po czym starannie wywietrzyć. Całkowitą skuteczność obserwuje się po ok. 24h od zastosowania. Użycie przedłużającej rurki znacząco poprawi wygodę stosowania preparatu i umożliwia jego precyzyjną aplikację.

 

Środki ostrożności:

Niebezpieczeństwo H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.

Z pomieszczenia usunąć zwierzęta domowe i produkty spożywcze. Przykryć akwaria. Podczas zabiegu nie jeść i nie pić, w pomieszczeniach może przebywać tylko osoba wykonująca oprysk. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 

Pierwsza pomoc:

Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22)6196654, 607218174. Skutki uboczne nie są znane.

 

Puste opakowanie i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

 

Substancje czynne: deltametryna 0,05% (0,05g/100g); tetrametryna 0,2% (0,2g/100g); butotlenek piperonylu 0,6% (0,6g/100g).

Zawiera: niskowrzącą modyfikowaną frakcję benzynową.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6524/16

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,350 kg
Wymiary 24 × 6 × 6 cm
Wokas