leaves
Spray na odzież BROS

Spray na odzież BROS

12,00 

Spray na odzież firmy BROS. Zapewnia silną ochronę aż do 20 dni. Produkt jest prosty i wygodny w użytkowaniu. Dzięki specjalnemu składowi skutecznie odstrasza i zabija kleszcze, pozwalając cieszyć się brakiem pasożytów.

7 w magazynie

SKU: 5904517082571
Waga 0,100 kg
Wymiary 17 × 3 × 3 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

SPRAY NA ODZIEŻ odstrasza i zabija kleszcze

 

Aerozol o podwójnym działaniu, nie tylko odstrasza, ale również zabija kleszcze. Do stosowania na odzież i obuwie, działa od razu po zastosowaniu. Zapewnia długotrwałą skuteczność – efekt ochronny utrzymuje się a ubraniu nawet do 20 dni.

 

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Równomiernie spryskać odzież i obuwie z odległości 15 cm. Nie niszczy wełny, bawełny i nylonu. W niewidocznym miejscu sprawdzić czy nie uszkadza innych tkanin syntetycznych lub tworzyw sztucznych.

 

Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ogni i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P102 Chronić przed dziećmi. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. P305 + P351 WPRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie stosować na skórę. Nie wdychać par produktu.  Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 

Pierwsza pomoc: zapewnić dostęp świeżego powietrza. Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarze. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

 

Substancje czynne: N,N-dietylo-m-toulamid (DEET) 20g/100g, deltametryna 0,025g/100g, olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany 0,01g/100g, geraniol 0,01g/100g.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 5708/14

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

 

Waga 0,100 kg
Wymiary 17 × 3 × 3 cm
Wokas