leaves
Spray na mole BROS

Spray na mole BROS

12,00 

Spray na mole o zapachu lawendowym firmy BROS. Zwalcza mole, jaja, oraz larwy. Działa natychmiastowo.

4 w magazynie

SKU: 5904517001213
Waga 0,150 kg
Wymiary 18 × 5 × 5 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

SPRAY NA MOLE

 

Aerozol skutecznie zwalcza mole oraz ich jaja i larwy w szafach, szufladach i garderobach.

 

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsnąć. Opryskać wnętrze szafy z odległości ok. 40 cm. Czas opryskiwania powinien wynosić do 2s na każde 0,5m3 szafy. Można stosować bezpośrednio na odzież. Szafę pozostawić zamkniętą przez ok. 15 minut po czym starannie wywietrzyć. Unikać bezpośredniego opryskiwania delikatnych i skórzanych ubrań.

 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 4925/12

 

Środki ostrożności: Podczas zabiegu nie jeść i nie pić. W pomieszczeniach może przebywać tylko osoba wykonująca oprysk. Niebezpieczeństwo H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy.

 

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54, 607 218 174. Skutki uboczne nie są znane. Puste opakowania i Pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

 

Substancje czynne: fenotryna (izomer 1R trans) 0,1% (0,1g/100g); praletryna 0,09% (0,09g/100g); butotlenek piperonylu 0,45% (0,45g/100g). zawiera niskowrzącą modyfikowaną frakcję benzynową.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

 

Waga 0,150 kg
Wymiary 18 × 5 × 5 cm
Wokas