leaves
Snacol 5GB na ślimaki BROS

Snacol 5GB na ślimaki BROS

Od: 17,00 

Snacol na ślimaki firmy BROS. Przeznaczony do zwalczania ślimaków nagich i oskorupionych. Działa żołądkowo i kontaktowo.

Wyczyść
SKU: Brak danych
Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

SNACOL 5GB NA ŚLIMAKI

 

OPIS DZIAŁANIA

Moluskocyd w formie granulowanej przynęty do zwalczania ślimaków w roślinach w uprawie polowej i pod osłonami. Wabi ślimaki i jest chętnie przez nie zjadany. Działa żołądkowo i kontaktowo. Zawiera gorzką substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu. Środek przeznaczony do stosowania ręcznie.

 

Stosowanie środka

Funkia, aksamitka i inne rośliny ozdobne (w uprawie polowej i pod osłonami) ślimaki nagie i oskorupione np. śliniki, wstężyki.

Termin stosowania: środek stosować po zauważeniu pierwszych szkód wyrządzonych przez ślimaki. Środek rozsypywać ręcznie równomiernie na całej powierzchni gleby między roślinami i wzdłuż brzegów zagonów. Nie posypywać roślin uprawnych. Środek stosować 1-3 razy w sezonie.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4g/10m2.

Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 3.

Odstępy pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

 

Środki ostrożności i zalecenia stosowania

  1. Przed zastosowaniem na glebę gruboziarnistą, zalecane jest jej wyrównanie, aby granulat nie wniknął w szczeliny i pozostał łatwo dostępny dla ślimaków.
  2. Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując środek w godzinach popołudniowych lub wieczornych.

Warunki bezpiecznego stosowania środka

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne (nitrylowe) w trakcie wykonywania zabiegu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliży wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść: ludzie oraz zostać wyprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie dotyczy

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): nie dotyczy.

 

Warunki przechowywania i bezpiecznego usuwania środka ochrony roślin i opakowania

Chronić przed dziećmi. Chronić zwierzęta domowe przed kontaktem z preparatem.

Środek ochrony roślin przechowywać:

-w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,

-w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,

-w temperaturze 0°C -30°C

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakować po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów. Opróżnione opakowanie po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniem poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin.

 

Pierwsza pomoc

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

 

Zawartość substancji czynnej: Metaldehyd (związek z grupy pochodnych aldehydu octowego) – 50g/kg (5%).

 

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Preparat niebezpieczny dla psów i innych zwierząt domowych. W przypadku podejrzenia spożycia przez zwierzęta, natychmiast skontaktować się z lekarzem weterynarii.

Zezwolenie MRiRW nr R-38/2017 z dnia 24.03.2017r.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

 

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Wokas