leaves
Płytki owadobójcze do śmietnika BROS

Płytki owadobójcze do śmietnika BROS

20,00 

Płytka na owady Duo Decor firmy BROS. Zwalcza muchy, komary, mrówki, mole, czy też meszki. Zapewnia ochronę nawet do 4 miesięcy.

9 w magazynie

SKU: 5904517268432
Waga 0,100 kg
Wymiary 16,5 × 11 × 5 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

PŁYTKI OWADOBÓJCZE DO ŚMIETNIKA

 

Dwie owadobójcze płytki do zwalczania owadów latających (muchy, muszki owocówki, komary, meszki) i mrówek w pojemnikach na śmieci. Mogą być stosowane razem lub osobno, w zależności od wielkości zabezpieczonego śmietnika. Płytka zaczyna działać po umieszczeniu jej w pojemniku, uwalniając stopniowo substancje aktywne, które wnikają w szczeliny i likwidują nawet głęboko ukryte owady. Pełna skuteczność występuje po ok. 48 godz. od jej użycia. Płytki stosowane jedna po drugiej, skutecznie chronią śmietnik aż do 4 miesięcy (obie płytki zapakowane są w oddzielne opakowania foliowe, które zabezpieczają substancję czynną przed jej uwalnianiem).

 

Sposób użycia: Oczyścić środkową część wewnętrznej strony pokrywy śmietnika, do której będzie przyklejona płytka. Wyjąć ją z opakowania, odkleić papier zabezpieczający taśmę samoprzylepną i przykleić do wcześniej oczyszczonego miejsca. Zamknąć śmietnik za pomocą pokrywy z przyczepioną do niej płytką. Każda płytka zabezpiecza śmietnik o pojemności do 240 l przez ok. 2 miesiące. Zastosowanie drugiej płytki bezpośrednio po zużyciu pierwszej wydłuża czas ochrony o kolejne 2 miesiące. W przypadku większych pojemników lub przy wyjątkowo dużej ilości owadów, stosować obie płytki jednocześnie.

 

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Substancja czynna: praletryna 200 mg/płytka (9,19 g/100g).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 8114/20

 

Środki ostrożności: Uwaga H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania par/mgły. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.

Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną. Nie wystawiać pojemników na śmieci z płytką na słońce, aby uniknąć jej przegrzania i utraty i utraty skuteczności. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci poniżej 3 lat, kobiet w ciąży, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,100 kg
Wymiary 16,5 × 11 × 5 cm
Wokas