leaves
Płytka na owady EXPEL.

Płytka na owady EXPEL.

16,00 

Płytka na owady firmy EXPEL. Zwalcza kuchy, komary, mrówki, meszki, mole. Łatwe i wygodne stosowanie. Dostępna w zapachu zielonej herbaty.

4 w magazynie

SKU: 5904517265691
Waga 0,085 kg
Wymiary 21 × 12 × 3 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

PŁYTKA NA OWADY I  zapach zielonej herbaty

 

Płytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając owady latające (muchy, komary, meszki, mole) i mrówki w pomieszczeniach. Jedno opakowanie zabezpiecza kubaturę do 30m3  (ok. 12m2) przed owadami latającymi oraz powierzchnie do 20m2 przed mrówkami przez ok. 2 miesiące. Pełną skuteczność uzyskuje się po ok. 48 godzinach od wystawienia płytki. Praktyczny kalendarzyk umieszczony na płytce informuje, kiedy należy wymienić ją na nową.

 

Sposób użycia

Owady latające: płytkę wyjąć z opakowania i ustawić w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza, z dala od otwartych okien oraz miejsc bezpośrednio nasłonecznionych. Efekt działania podczas intensywnej wentylacji zmniejsza się.

Mrówki: płytkę wyjąć z opakowania i ustawić a podstawce w miejscu ciepłym i wilgotnym, np. pod zlewem przy koszu na śmieci, za lodówką, gdzie mogą znajdować się resztki jedzenia. W dolnym prawym rogu znajduje się okrągły kalendarzyk, za pomocą którego można zaznaczyć miesiąc wymiany produktu na nowy. W tym celu należy przekręcić koło kalendarzyka tak, aby cyfra oznaczająca miesiąc wymiany (2 miesiące od otwarcia płytki) znajdowała się przy zaznaczonej płytce strzałce.

 

Środki ostrożności: Uwaga H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania par/mgły. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P304 + P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną.

Uwagi: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci poniżej 3 lat, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

 

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

 

Substancja czynna: praletryna 400mg/płytka (9,19g/100g)

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6563/16

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,085 kg
Wymiary 21 × 12 × 3 cm
Wokas