leaves
Płytka na owady BROS

Płytka na owady BROS

14,00 

Płytka na owady firmy BROS. Zwalcza muchy, komary, mrówki, mole, czy też meszki.

Brak w magazynie

SKU: 5904517001329
Waga 0,080 kg
Wymiary 21 × 12 × 3 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

PŁYTKA NA OWADY

 

Płytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając owady latające (muchy, komary,

meszki, mole) i mrówki w pomieszczeniach. Jedno opakowanie zabezpiecza kubaturę do 30 m3 (ok. 12 m2) przed owadami latającymi oraz powierzchnię do 20 m2 przed mrówkami przez ok. 2 miesiące. Pełną skuteczność uzyskuje się po ok. 48 godz. od wystawienia płytki. Praktyczny kalendarzyk umieszczony na płytce informuje, kiedy należy wymienić ją na nową.

Sposób użycia: Owady latające: płytkę wyjąć z opakowania i ustawić w miejscu zapewniającym cyrkulację powietrza, z dala od otwartych okien oraz miejsc bezpośredniego nasłonecznienia. Efekty działania podczas intensywnej wentylacji zmniejsza się. Mrówki: płytkę wyjąć z opakowania i ustawić na podstawce w miejscu ciepłym i wilgotnym, np. pod zlewem, przy koszu na śmieci, za lodówką, gdzie mogą znajdować się resztki jedzenia. W dolnym prawym  rogu płytki znajduje się okrągły kalendarzyk, za pomocą którego można zaznaczyć miesiąc wymiany produktu na nowy. W tym celu należy przekręcić koło kalendarzyka tak, aby cyfra oznaczająca miesiąc wymiany (2 miesiące od otwarcia płytki) znajdowała się przy zaznaczonej na płytce strzałce.

Środki ostrożności: Uwaga H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P261 Unikać wdychania par/mgły. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść  poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z Ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. P501 Zawartość / pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Po użyciu umyć ręce wodą z mydłem. Nie dopuszczać do zetknięcia się płytek z żywnością, paszą, wodą pitną. UWAGI: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Nie stosować w obecności dzieci poniżej 3 lat, osób chorych, alergików. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Substancja czynna: Praletryna 400 mg/płytka (9,19g/ 100g). Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6563/16.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,080 kg
Wymiary 21 × 12 × 3 cm
Wokas