leaves
Płyn na komary i kleszcze BROS

Płyn na komary i kleszcze BROS

25,00 

Płyn na komary i kleszcze 50% DEET firmy BROS. Dzięki specjalnemu, skutecznemu składowi produkt jest najsilniej i najdłużej działającym preparatem na rynku. Zwalcza komary aż do 12h oraz kleszcze do 9h.

15 w magazynie

SKU: 5904517247758
Waga 0,180 kg
Wymiary 17,5 × 7 × 5 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

PŁYN NA KOMARY I KLESZCZE 50% DEET, 130ml

 

Tropikalny, (najwyższe stężenie DEET)

Płyn bardzo skutecznie odstrasza komary (w tym tropikalne, które przenoszą malarię, żółtą febrę i gorączkę zachodniego Nilu), kleszcze i meszki. Zabezpiecza przed komarami pospolitymi aż do 12h,  komarami tropikalnymi i meszkami 10h oraz kleszczami do 9h. dzięki wyjątkowo wysokiemu stężeniu substancji odstraszającej, preparat działa dłużej niż większość dostępnych na rynku produktów do ochrony przed komarami.

 

Sposób użycia: Miejsce narażone na ukąszenia spryskać z odległości 15 cm. Na twarz i szyje nanieść produkt pośrednio –  spryskać dłoń, a następnie rozsmarować.

 

Środki ostrożności: Stosować raz dzienne u osób powyżej 18 roku życia. Nie stosować na skaleczoną lub podrażnioną skórę. Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. Umyć ręce przed jedzeniem, piciem, żuciem gumy, paleniem lub korzystaniem z toalety. Po powrocie z zewnątrz preparat zmyć wodą z mydłem a odzież wyprać. Produkt w rzadkich przypadkach może powodować wystąpienie podrażnienia skóry. Uwaga H223 Łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę. H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub inny źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. Nie wdychać par produktu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie na skórę, nie stosować pod ubraniem. Nie stosować  produkty w miejscach, w których może mieć on kontakt z żywności, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami biobójczymi. Po zastosowaniu umyć ręce. Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę.

 

Pierwsza pomoc: Skórę przemyć wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

 

Substancję czynne: N,N-dietylo-m-toluamid (DEET) 50% (50g/100g), olejek z eukaliptusa cytrynowego, uwodniony, cyklizowany (redefinicja z: mieszanina cis-i trans-p-mentano-3,8 diolu) (citriodiol) 0,01% (0,01/100g).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7306/18

Pojemność 130ml

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,180 kg
Wymiary 17,5 × 7 × 5 cm
Wokas