leaves
Parcan na mszyce AE BROS

Parcan na mszyce AE BROS

Od: 19,00 

Parcan AE na mszyce firmy BROS. Skutecznie zwalcza mszyce. Gotowy do użycia od razu.

Wyczyść
SKU: Brak danych
Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

PARCAN AE NA MSZYCE

 

Opis działania

Parcan AE jest insektycydem w formie aerozolu o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania mszyc w amatorskiej uprawie róż i pelargonii w ogrodach działkowych i przydomowych oraz na balkonach. Na roślinie działa wgłębnie.

 

Stosowanie środka

Rośliny ozdobne (uprawa w gruncie):

-pelargonia – mszyca ziemniaczana. Maksymalna/Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 54 ml/m2. Termin stosowania: środek zastosować po wystąpieniu szkodnika. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 10 – 14 dni

-róża – mszyca różano-szczeciowa. Maksymalna/Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 54 ml/m2. Termin stosowania: Środek zastosować po wystąpieniu szkodnika. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 10 – 14 dni.

 

Sposób stosowania

Przed użyciem wstrząsnąć. Z odległości 30cm dokładnie opryskać całą roślinę, uwzględniając również dolną stronę liści. Roślinę opryskać tak, aby była wilgotna, ale nie ściekały z niej krople. Jednokrotne użycie środka skutecznie niszczy kolonie mszyc na roślinach.

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

 

Posiadacz zezwolenia: BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, tel.: 61 8262 512, fax: 61 8200 841, e-mail: biuro@bros.pl, www.bros.pl

Zezwolenie MRiRW nr R-210/2015 z dnia 11.12.2015r. zmienione decyzją MRiRW nr R-229/2016d z dnia 26.04.2016r. oraz decyzją MRiRW nr R-131/2017d z dnia 10.04.2017r.

 

Zawartość substancji czynnej: pyretryny (związki z grupy naturalnych pyretryn) – 0,12% (1,2g/kg). H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P251 Pojemnik pod ciśnieniem. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie wysokie temperatury przekraczającej 50°C.

 

Środki ostrożności

  1. Przed zastosowaniem środka na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg w celu sprawdzenia czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin.
  2. Środek stosować przemiennie ze środkami owadobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania.
  3. Środka nie stosować: podczas silnego wiatru i w czasie silnego nasłonecznienia

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających środek stosować wieczorem po zakończeniu obloty roślin przez pszczoły i inne gatunki zapylające. Nie dopuścić do znoszenia środka poza obszar stosowania. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie dotyczy.

 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich; w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą; w temperaturze 0° – 30°C. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury przekraczającej 50°C. Zabrania się wykorzystywanie opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowanie po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

 

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności – 2 lata.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Wokas