leaves
Odstraszacz na krety, psy i koty BROS

Odstraszacz na krety, psy i koty BROS

15,90 

Odstraszacz na krety, psy i koty firmy BROS. Dzięki odpowiednio dobranemu zapachowi skutecznie odstrasza niechciane zwierzęta.

7 w magazynie

SKU: 5904517001299
Waga 0,400 kg
Wymiary 11 × 14 × 14 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

ODSTRASZA KRETY, PSY I KOTY

 

Preparat w postaci proszku przeznaczony do odstraszania kretów (wyłącznie na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych) oraz psów i kotów. Zapach skutecznie odstrasza zwierzęta, ale nie jest uciążliwy dla ludzi.

 

Sposób użycia:

Krety – odsłonić fragment tunelu kreta i wsypać do środka kilka łyżek stołowych preparatu (5łyżek to ok. 20g). Następnie uszczelnić otwór tak, aby zapach bez problemu rozchodził się wewnątrz korytarzy. Można również posypać cały teren rozpoczynając od jego środka i co kilka dni poszerzać posypywany obszar (2 łyżki na 1m2).

Psy i koty – w celu zabezpieczenia terenu wysypać ok. 2 łyżek preparatu na 1m2 powierzchni. W miejscach szczególnie narażonych na zanieczyszczenie przez zwierzęta, można wysypać większą ilość produktu. Przy sprzyjających warunkach pogodowych (niewielka ilość opadów) preparat jest skuteczny przez ok. 2 miesiące.

Zakres stosowania: Do odstraszania kretów występujących na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych.

 

Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne. P302 + P352 W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość/Pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera olejek lawendowy. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

 

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie , tel.: (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu.

 

Substancja czynna: olejek lawendowy 0,1- 0,3% (0,1-0,3g/100g). Zawiera mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu oraz 4,5-dichloro-2-octylo-2H-izotiazol-3-on. Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 2298/05. Preparat biobójczy nie jest środkiem ochrony roślin.

350ml

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,400 kg
Wymiary 11 × 14 × 14 cm
Wokas