leaves
Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psów dużych HAPPS

Obroża przeciw pchłom i kleszczom dla psów dużych HAPPS

14,00 

Obroża przeciw pchłom i komarom dla psów dużych firmy HAPPS. Niszczy jaja i larwy pcheł. Działa bójczo aż do 6 miesięcy. Jest wodoodporna.

4 w magazynie

SKU: 5904517044623
Waga 0,050 kg
Wymiary 17 × 11 × 2 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

OBROŻA PRZECIW PCHŁOM I KLESZCZOM DLA DUŻYCH PSÓW I (60cm długości)

 

Obroża do zwalczania pcheł i kleszczy u psów. Zapewnia skuteczną ochronę aż do 6 miesięcy. Dodatkowo hamuje namnażanie pcheł, niszcząc ich jaja i larwy.

Nie zakłóca zmysłu powonienia, jest odporna na wodę, a wygodne zapięcie pozwala regulować jej długość.

 

Sposób użycia: Kilkakrotnie skręcić obrożę w spiralę, aby uaktywnić wydzielanie substancji owadobójczej, założyć luźno na szyję psa i obciąć wystającą końcówkę. Obroża osiąga pełną skuteczność w ciągu 24h. Powinna być noszona stale, bez względu na wodę i wilgoć.

 

Środki ostrożności: Produkt tylko dla zwierząt. Nie stosować u szczeniąt poniżej 3 miesiąca życia, suk karmiących, zwierząt chorych i w okresie rekonwalescencji. Nie dopuszczać kotów do kontaktu z preparatem. Nie stosować równocześnie z innymi środkami owadobójczymi. Nie pozwalać na połknięcie lub żucie obroży przez zwierzęta.

Uwaga H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. H410 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P264 dokładnie umyć ręce po użyciu. P333 + P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.

 

Pierwsza pomoc: Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

 

Substancje czynne: permetryna 10% (10g/100g), Chrysanthemum cinerariaefolium, wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów złocienia dalmatyńskiego (Tanacetum cinerariifolium), ekstrahowany dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (redefinicja z: Pyretryny i pyretroidy i wyciąg ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)) 0,03% (0,03g/100g).

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7123/17.

Waga 0,050 kg
Wymiary 17 × 11 × 2 cm
Wokas