leaves
Muchospray na muchy i komary BROS

Muchospray na muchy i komary BROS

Od: 11,00 

Spray na muchy i komary firmy BROS. Zwalcza również mole, oraz muszki owocówki. Zapewnia błyskawiczny efekt.

Wyczyść
SKU: Brak danych
Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

MUCHOSPRAY NA MUCHY I KOMARY

 

Aerozol skutecznie zwalcza owady latające: muchy, komary, muszki owocowe, osy  dorosłe osobniki moli odzieżowych w pomieszczeniach.

 

Sposób użycia: zamknąć drzwi i okna. Przed użyciem wstrząsnąć. Oprysk rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Trzymając puszkę pionowo rozpylać produkt we wszystkich kierunkach uwzględniając okolice okien i powierzchni nasłonecznionych. Opryskiwać z odległości nie mniejszej niż 1 m od ścian, tkanin i mebli. Czas opryskiwania pomieszczenia 20 m2 (50m3) wynosi ok. 10s. Po skończonym zabiegu pozostawić pomieszczenie zamknięte przez ok. 15 min., po czym starannie wywietrzyć. W przypadku od produkt stosować bezpośrednio na owady. Powoduje to natychmiastowe unieszkodliwienie owada i jego śmierć po ok. 1 minucie od zastosowania.

 

Nr pozwolenia na obrót produktem biologicznym: 4872/12

Środki ostrożności:

Niebezpieczeństwo

H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P211 Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. Z pomieszczenia usunąć zwierzęta domowe i produkty spożywcze. Przykryć akwaria. Podczas zabiegu nie jeść i nie pić, w pomieszczeniach może przebywać tylko osoba wykonująca oprysk.

 

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel. (22) 619 66 54. Skutki uboczne nie są znane. Puste opakowania i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

 

Substancje czynne: fenotryna (izomer 1R trans) 0,1% (0,1g/100g); praletryna 0,09% (0,09/100g); butotlenek piperonylu 0,45% (0,45g/100g). zawiera niskowrzącą modyfikowaną frakcję benzynową.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Wokas