leaves
Mucho-spray cytrynowy EXPEL

Mucho-spray cytrynowy EXPEL

15,00 

Mucho-spray o zapachu cytrynowym firmy EXPEL. Przynosi błyskawiczny efekt. Zwalcza muchy, komary, mole, muszki owocówki.

19 w magazynie

SKU: 5904517249028
Waga 0,350 kg
Wymiary 25 × 6 × 6 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

MUCHO-SPRAY CYTRYNOWY

 

Aerozol skutecznie zwalcza owady latające: muchy, komary, muszki owocowe, osy i dorosłe osobniki moli odzieżowych w pomieszczeniach. Pozostawia w pomieszczeniach przyjemny, cytrynowy zapach.

 

Sposób użycia: Zamknąć drzwi i okna. Przed użyciem wstrząsnąć. Oprysk rozpocząć od najdalszej części pomieszczenia, cofając się w kierunku wyjścia. Trzymając puszkę pionowo rozpylać produkt we wszystkich kierunkach uwzględniając okolice okien i powierzchni nasłonecznionych. Opryskiwać z odległości nie mniejszej niż 1 metr od ścian, tkanin i mebli. Czas opryskiwania pomieszczenia 20m2 (50m3) wynosi ok. 10s. Po skończonym zabiegu pozostawić pomieszczenie zamknięte przez ok. 15minut, po czym starannie wywietrzyć. W przypadku os produkt stosować bezpośrednio na owady. Powoduje to natychmiastowe unieszkodliwienie owada i jego śmierć po ok. 1 minucie od zastosowania.

 

Środki ostrożności:

Niebezpieczeństwo H222 Skrajnie łatwopalny aerozol. H229 Pojemnik pod ciśnieniem. Ogrzanie grozi wybuchem. H411 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. P251 Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. P410 + P412 Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych.

 

Z pomieszczenia usunąć zwierzęta domowe i produkty spożywcze. Przykryć akwaria. Podczas zabiegu nie jeść i nie pić, w pomieszczeniach może przebywać tylko osoba wykonująca oprysk.

 

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Puste opakowanie i pozostałości preparatu dostarczyć na odpowiednie wysypisko lub do utylizacji.

 

Substancje czynne: 1R-trans-fenotryna 0,1g/100g; praletryna 0,09g/100g; butotlenek piperonylu 0,45g/100g. Zawiera Niskowrzącą modyfikowaną frakcję benzynową.

 

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7870/19.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,350 kg
Wymiary 25 × 6 × 6 cm
Wokas