leaves
Mrówkofon na mrówki BROS

Mrówkofon na mrówki BROS

Od: 7,00 

Środek na mrówki firmy BROS. Skutecznie zwalcza gniazda owadów i zapewnia długotrwałe działania ochronne.

Wyczyść
SKU: Brak danych
Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Ilość

145 g, 280 g, 72 g

więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

MROWKOFON V NA MRÓWKI

 

Granulat do zwalczania mrówek w pomieszczeniach i ich bezpośrednim sąsiedztwie, na tarasach, balkonach, ścieżkach, podjazdach, w altankach itp.

Sposób użycia: wsypać ok. 10g na gniazdo bądź ścieżki wędrówek owadów, skąd zostanie wniesiony do gniazda. W pomieszczeniach wsypać preparat na tekturce, aby nie pobrudzić powierzchni. Mrówki giną po ok.24h od wysypania. W razie potrzeby powtórzyć zabieg. Z przypadku zbrylenia mocno wstrząsnąć – preparat nie traci własności użytkowych. Jeśli produkt zostanie usunięty z miejsca zastosowania przez wiatr lub deszcz zabieg należy powtórzyć.

 

Środki ostrożności: Uwaga H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P391 Zebrać wyciek. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera permetrynę. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Wyłożony preparat zabezpieczyć przed dostępem zwierząt domowych. Nie wprowadzać do kanalizacji, cieków i zbiorników wodnych.

 

Pierwsza pomoc: zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

 

Substancja czynna: permetryna 0,5% (0,5g/100g), geraniol 0,001 (0,001g/100g)

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7299/18.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Ilość

145 g, 280 g, 72 g

Wokas