leaves
MORUS środek do usuwania sadzy BROS

MORUS środek do usuwania sadzy BROS

Od: 2,30 

Środek do usuwania sadzy z kominków firmy MORUS. Zwiększa wydajność grzewczą i zmniejsza zużycie opału. Zmniejsza ryzyko zapalenia się sadzy.

Wyczyść
SKU: Brak danych
Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

MORUS DO USUWANIA SADZY Z KOMINKÓW I PIECÓW

 

Preparat do usuwania powstałej w paleniskach i przewodach kominowych sadzy. Zawarte w nim sole mineralne pod wpływem wysokiej temperatury ulegają rozkładowi na substancje o właściwościach katalitycznych, które znacznie przyspieszają proces spalania sadzy i osadów smołowych. Może być stosowany we wszystkich kominkach i piecach na paliwo stałe (np. drewno, ekogroszek). Systematyczne stosowanie preparatu zwiększa wydajność grzewczą, obniża zużycie paliwa, ogranicza ryzyko zaplenia się sadzy w przewodzie kominowym i zabezpiecza stalowe elementy przed korozją. Preparat nie posiada właściwości wybuchowych i toksycznych, spala się bez zapachu.

 

Sposób użycia: Po rozgrzaniu przewodów kominowych wrzucić saszetkę preparatu do paleniska na dobrze rozpalone paliwo (w całości, bez jej wcześniejszego otwierania). Przy silnym zanieczyszczeniu po około 0,5h wrzucić do ognia drugą saszetkę. W przypadku rozsypania preparatu na przedmioty z metalu, należy niezwłocznie usunąć go z nich, gdyż może zostawić trwałe ślady.

 

Środki ostrożności: Uwaga H302 działa szkodliwie po połknięciu. H319 działa drażniąco na oczy. H315 działa drażniąco na skórę. H410 działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. P280 Stosować rękawice ochronne. P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać woda przez kilka minut. Wyjąć kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Dalej płukać P273 Unikać uwolnienia do środowiska. P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z miejscowymi przepisami.

 

Zawiera siarczan miedzi.

 

Przechowywać w suchym miejscu, bez kontaktu z przedmiotami metalowymi.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Wokas