leaves
Kostka na myszy i szczury BROS

Kostka na myszy i szczury BROS

8,00 

Kostka na myszy i szczury firmy BROS. Produkt cechuje się odpornością na wilgoć i pleśnienie, pozwalając na aplikacje również wokół budynku. Posiada właściwości mumifikujące, które zapewniają komfort użytkowania. Gwarantuje skuteczność w 1 dawce.

4 w magazynie

SKU: 5904517001466
Waga 0,1250 kg
Wymiary 3 × 9 × 4 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

KOSTKA NA MYSZY I SZCZURY I

 

Kostka do zwalczania myszy i szczurów wewnątrz i wokół budynków. Zawiera silnie wabiącą przynętę i wykazuje skuteczność już po jednokrotnym spożyciu. Działa z kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Wykazuje działanie mumifikujące i zawiera substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe. Jest odporna na wilgoć, kurz i pleśnienie.

 

Sposób użycia: Wykładać w miejscach występowania gryzoni: w pobliżu ich nor, miejsc żerowania i na ścieżkach przebiegu. Mysz domowa: stosować do 50g co 5-10m. Szczur wędrowny: stosować do 100g co 5-10m. Co 3-4 dni uzupełniać zjedzoną oraz wymieniać uszkodzoną i zanieczyszczoną przynętę, aż do całkowitego wytępienia gryzoni. Gryzonie są bardzo nieufne i posiadają doskonały węch, dlatego rękawice i pojemniki stosowane do wykładania kostki muszą być wolne od jakichkolwiek zapachów. Przez zastosowaniem środka należy uwzględnić dane dotyczące oporności gryzoni. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia oporności na bromadiolon należy zastosować produkt z inną substancją z grupy rodentycydów. Kostkę zaleca się umieścić w przytwierdzonym do podłoża i zabezpieczonym przed niepożądanym otwarciem karmniku deratyzacyjnym. W przypadku gdy karmnik deratyzacyjny nie może być zastosowany, przynętę należy umieścić tak, aby organizmy niebędące przedmiotem zwalczania nie mogły do niej dotrzeć.

 

Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H372 powoduje uszkodzenia narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P280 Stosować rękawice ochronne. P301 + P310 W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć/ Lekarzem. Przynętę umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt domowych i innych zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Oznakować je wyraźnie informacją, że zawierają środek gryzoniobójczy oraz że nie należy przy nich manipulować. Zabezpieczyć przynętę przed wynoszeniem. Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi. Nie stosować w pobliżu żywności, wody pitnej, pasz, przyborów mających kontakt z żywnością. Nie jeść, nie pić i nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po użyciu umyć ręce i skórę mającą kontakt z produktem. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. Nie stosować dłużej niż 6 tygodni, a w przypadku nie wytępienia gryzoni w tym czasie ustalić przyczynę braku skuteczności zwalczania gryzoni. Miejsca publiczne, w których wyłożono produkt powinny być oznakowane ostrzeżeniem, że kontakt z produktem lub martwymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacją o środkach pierwszej pomocy. Martwe gryzonie i przynętę znalezioną poza karmnikiem należy usuwać, stosując rękawice ochronne. Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów roślinnych

 

Pierwsza pomoc: zanieczyszczenie skóry: przemyć dużą ilością wody i mydłem. Zanieczyszczenie oka: przemyć dużą ilością wody, przez o najmniej 15 minut. W przypadku spożycia dokładnie wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie nieprzytomnej osobie. Nie powodować wymiotów. Skontaktować się natychmiast z lekarzem, pokazać etykietę lub opakowanie produktu. Wskazówki dotyczące pomocy lekarskiej: jeśli nie minęły dwie godziny od połknięcia, przeprowadzić płukanie żołądka, następnie podać dawkę węgla (25g). Antidotum: Witamina K1. Kontrolować czas protrombinowy lub współczynnik INR. Stosować leczenie objawowe. W razie potrzeby skontaktować się z Ośrodkiem Toksykologicznym.

Skutki oboczne: w przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia krwotoków wewnętrznych. Istnieje możliwość absorbcji przez skórę. Objawy zatrucia: siniki, krwawienie z nosa i dziąseł, bladość, ból brzucha i pleców.

 

Środki ochrony środowiska: Nie zanieczyszczać gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub jego opakowaniem. W przypadku rozsypania zebrać produkt unikając kontaktu ze skórą i przekazać go firmie utylizującej i unieszkodliwiającej odpady niebezpieczne. Opakowania, pozostałości produktu, zużyte karmniki oraz martwe gryzonie przekazać firmie utylizującej i unieszkodliwiającej odpady niebezpieczne. Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Zużytych opakowań nie stosować do innych celów. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła, wysokich temperatur i źródeł silnych zapachów. Chronić przed zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

 

Substancja czynna: bromadiolon 0,005% (0,05g/kg) związek z grupy antykoagulantów.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: PL/2017/0262/MR/SBP.

Do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

100g

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,1250 kg
Wymiary 3 × 9 × 4 cm
Wokas