leaves
Karmnik z trutką na myszy BROS

Karmnik z trutką na myszy BROS

10,00 

Karmnik na myszy firmy BROS. Higieniczna aplikacja trutki pozwala na bezpieczną i komfortową aplikację. Produkt cechuje się prostotą i skutecznością użytkowania.

Brak w magazynie

SKU: 5904517044395
Waga 0,200 kg
Wymiary 16 × 12 × 5 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

KARMNIK Z TRUTKĄ NA MYSZY I

 

Karmnik z umieszczoną wewnątrz trutką w postaci kostki, do zwalczania myszy wewnątrz i wokół budynków. Kostka zawiera silnie wabiącą przynętę. Działa w kilkudniowym opóźnieniem, dzięki czemu szkodniki nie kojarzą trutki ze śmiercią innych osobników. Wykazuje działanie mumifikujące i zawiera substancję zapobiegającą przypadkowemu spożyciu przez ludzi i zwierzęta domowe. Jest odporna na wilgoć, kurz i pleśnienie. Karmnik pozwala na bezpieczne wyłożenie trutki bez konieczności jej dotykania. Niewielkie otwory po bokach karmnika umożliwiają myszom dostęp do preparatu. Pojemnik można otworzyć tylko za pomocą specjalnego klucza, dołączonego do zestawu. Zapobiega to przypadkowemu spożyciu trutki przez dzieci, zwierzęta domowe czy ptaki.

 

Sposób użycia: wykładać w miejscach występowania gryzoni: w pobliżu ich nor, miejsc żerowania i na ścieżkach przebiegu. Mysz domowa: karmniki deratyzacyjne zawierający do 50g przynęty co 5-10m. Ustawić tak, aby otwory wejściowe znajdowały się bliżej ściany. Co 3-4 dni uzupełniać zjedzoną oraz wymieszać uszkodzoną i zanieczyszczoną przynętę, aż do całkowitego wytępienia gryzoni. Gryzonie są bardzo nieufne i posiadają doskonały węch, dlatego rękawice i pojemniki stosowane do wykładania kostki muszą być wolne od jakichkolwiek zapachów. Przed zastosowaniem środka należy ocenić liczebność gryzoni oraz uwzględnić dane dotyczące ich oporności. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia oporności na bromadiolon należy zastosować produkt z inną substancją z grupy rodentycydów. karmnik powinien być przytwierdzony do podłoża i zabezpieczony przed niepożądanym otwarciem.

 

Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo H360D może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie. P102 Chronić przed dziećmi. P103 Przed użyciem przeczytać etykietę. P280 Stosować rękawice ochronne. P301 + P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub z lekarzem. Karmniki z przynętą umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, zwierząt domowych i innych zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Oznakować je wyraźnie informacją, że zawierają środek gryzoniobójczy oraz, że nie należy przy nich manipulować. Zabezpieczyć przynętę przed wynoszeniem. Nie czyścić wodą karmników deratyzacyjnych w trakcie zabiegu deratyzacji . produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi. Nie stosować w pobliżu żywności, wody pitnej, pasz, przyborów mających kontakt z żywnością. Nie jest i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po użyciu umyć ręce i skórę mającą kontakt z produktem. Nie należy długoterminowo stosować na danym terenie produktów gryzoniobójczych zawierających antykoagulanty. Nie stosowa dłużej niż 6 tygodni, a w przypadku nie wytępienia gryzoni w tym czasie ustalić przyczynę braku skuteczności zwalczania gryzoni. Miejsca publiczne, w których wyłożono produkt  powinny być oznakowane ostrzeżeniem, że kontakt z produktem lub martwymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacją o środkach pierwszej pomocy. Martwe gryzonie i przynętę znaleziona poza karmnikiem należy usuwać, stosując rękawice ochronne. Produkt nie może być stosowany do ochrony roślin i produktów roślinnych.

 

Pierwsza pomoc: zanieczyszczenie skóry: przemyć dużą ilością wody i mydłem. Zanieczyszczenie oka: przemyć dużą ilością wody, przez co najmniej 15 minut. W przypadku spożycia dokładnie wypłukać usta wodą. Nigdy nie podawać niczego doustnie nieprzytomnej osobie. Nie powodować wymiotów. Skontaktować się natychmiast z lekarzem, pokazać etykietę lub opakowanie produktu. Wskazówki dotyczące pomocy lekarskiej: jeśli nie minęły dwie godziny od połknięcia, przeprowadzić płukanie żołądka, następnie podać dawkę węgla (25g). Antidotum: witamina K1. Kontrolować czas protrombinowy lub współczynnik INR. Stosować leczenie objawowe. W razie potrzeby skontaktować się z Ośrodkiem Toksykologicznym.

Skutki uboczne: w przypadku połknięcia istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia krwotoków wewnętrznych. Istnieje możliwość absorbcji przez skórę. Objawy zatrucia: siniaki, krwawienie z nosa i dziąseł, bladość, ból brzucha i pleców.

 

Środki ochrony środowiska: Nie zanieczyszczać gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub jego opakowaniem. W przypadku rozsypania zebrać produkt mechanicznie unikając kontaktu ze skórą i przekazać go firmie utylizującej i unieszkodliwiającej odpady niebezpieczne. W przypadku zanieczyszczenia powierzchni produktem umyć ją wodą. Opakowanie, pozostałości produktu, zużyte karmniki oraz martwe gryzonie przekazać firmie utylizującej i unieszkodliwiającej odpady niebezpieczne. Nie mieszać z odpadami komunalnymi. Opakowania po produkcie nie są przeznaczone do recyklingu. Zużytych opakowań nie stosować d innych celów. Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od światła, wysokich temperatur i źródeł silnych zapachów. Chronić przez zamarzaniem. Nie przechowywać razem z żywnością ,napojami i paszami dla zwierząt. Długość okresu przechowywania : do 2 lat od daty produkcji w temperaturze pokojowej.

Substancja czynna: bromadiolon 0,005% (0,05g/kg) związek z grupy antykoagulantów.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: PL/2017/0271/MR/SBP.

Do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,200 kg
Wymiary 16 × 12 × 5 cm
Wokas