leaves
Karbid BROS

Karbid BROS

25,99 

Karbid do gazowania krecich tuneli firmy BROS. W skuteczny sposób pozbywa się zwierząt, pozwalając cieszyć się brakiem szkodników w ogrodzie.

19 w magazynie

SKU: 5904517002432
Waga 0,610 kg
Wymiary 10 × 8 × 10 cm
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

KARBID 500g

 

Karbid granulowany

 

Skład:

Karbid granulowany PN-82/C-23050

Calcium Carbide 006-004-00-9

 

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą, skórę wodą z mydłem. Połknięcie: nie wywoływać wymiotów, osobom przytomnym podać do wypicia białka jaj kurzych lub mleko. Każdorazowo skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.:(22)6196654.

 

Niebezpieczeństwo: H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samo zapaleniu. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. P102 Chronić przed dziećmi. P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu. P223 Chronić przed wszelkim kontaktem z wodą z powodu gwałtownej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznej reakcji i możliwości wystąpienia błyskawicznego pożaru. P370 + P378 W przypadku pożaru: użyć proszków gaśniczych lub suchego piasku do gaszenia. Nie jest zalecane całkowite ugaszenie pożaru w przypadku wilgotności, gdyż może to prowadzić do kolejnych wybuchów ognia. P402 + P404 Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga 0,610 kg
Wymiary 10 × 8 × 10 cm
Wokas