leaves
BAGOSEL II na kleszcze i komary BROS

BAGOSEL II na kleszcze i komary BROS

Od: 19,00 

Preparat do oprysku krzewów BAGOSEL” na kleszcze i komary firmy BROS. Dzięki zróżnicowanemu składowi zwalcza również muchy i meszki, pozwalając cieszyć się okolicą bez uciążliwych owadów. Dodatkowo produkt cechuje się przyjemnym zapachem CITRONELLA.

Wyczyść
SKU: Brak danych
Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
więcej Wysyłka w 24 h
więcej
więcej 14-sto dniowe prawo zwrotu

BAGOSEL II NA KLESZCZE I KOMARY

 

Koncentrat do rozcieńczania z wodą przeznaczony do zwalczania komarów, meszek, kleszczy i much. Do stosowania w ogrodach, parkach, na terenach rekreacyjnych i popowodziowych oraz w pomieszczeniach mieszkalnych i gospodarczych. Może być stosowany metodą oprysku (przez użytkowników powszechnych i profesjonalnych) lub metodą zamgławiania (wyłącznie przez użytkowników profesjonalnych). Ma przyjemny cytrynowy zapach.

 

Sposób użycia:

Komary – oprysk – 10ml preparatu w 1l wody – 1l roztworu na 20 m2

Komary – zamgławianie – 15ml preparatu w 10l wody – 200-600l roztworu na 1ha

Kleszcze/Muchy – 20ml preparatu w 1l wody – 1l roztworu na 20 m2

 

Komary i meszki: Opryskiwać miejsca zacienione, altany, zewnętrzne ściany budynków oraz trawniki i krzewy wokół nich, dokładnie opryskując dolną stronę liści (miejsce gromadzenia się komarów). Można również stosować wewnątrz pomieszczeń, opryskując sufity i inne zacienione miejsca.

Kleszcze: Opryskiwać trawę, krzewy, i niską roślinność (z wyjątkiem roślin konsumpcyjnych). Powtórzyć zabieg po 2 tygodniach lub po intensywnych opadach deszczu.

Muchy: Opryskiwać okolice okien i drzwi oraz inne nasłonecznione powierzchnie wewnątrz pomieszczeń oraz miejsca składowania odpadków. Przed użyciem wstrząsnąć. Zabieg wykonać przy bezwietrznej pogodzie, wczesnym rankiem lub późnym popołudniem. Powtórzyć w razie nasilenia występowania owadów lub po opadach deszczu. Produkt zaczyna działać już po 15 minutach (w przypadku kleszczy po 2h), a najlepsze efekty osiąga w temp. do 20°C.

 

Substancje czynne: etofenproks 10% (10g/100g), Chrysanthemum cinerariaefolium, wyciąg z otwartych i dojrzałych kwiatów złocienia dalmatyńskiego (Tanacetum cinerariifolium), ekstrahowany dwutlenkiem węgla w stanie nadkrytycznym (redefinicja z: Pyretryny i pyretroidy i wyciąg ze złocienia dalmatyńskiego (Chrysanthemum cinerariaefolium)) 0,01% (0,01g/100g). Zawiera citronellal.

 

Środki ostrożności: Uwaga H317 Może powodować reakcje alergiczną skóry. H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią. H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. P102 Chronić przed dziećmi. P260 Nie wdychać rozpylonej cieczy. P263 Unikać kontaktu w czasie ciąży/karmienia piersią. P280 Stosować rękawice ochronne. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH 208 – zawiera citronellol, dipenten oraz  1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Nie opryskiwać roślin przeznaczonych do spożycia. Pomieszczenia mogą być użytkowane po wyschnięciu i przewietrzeniu.

 

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp do świeżego powietrza. Oczy przemyć wodą. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane. Przechowywać z dala od żywności.

Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 7321/18

 

*Produkt sprzedawany w różnych wersjach kolorystycznych etykiety. Opakowanie może się różnić od tego prezentowanego na zdjęciu.

Waga Brak danych
Wymiary Brak danych
Wokas